logotype
16 -July -2024 - 04:43

 

Půjde o doplňkovou soutěž podle pravidel, které najdete na konci tohoto článku.

K účasti není nutná ani teamová licence a dokonce ani Vaše klubová či teamová příslušnost.

Za určitých podmínek se vlastně může domluvit pro tuto soutěž každý s každým.

TEAM – tedy nositel názvu bude moct postavit dvě družstva a jezdce v nich dle libosti kombinovat pro každý podnik.

Podmínkou startu každého družstva je, že v družstvu budou zastoupeni jezdci všech výkonnostních třídy. A maximální počet jezdců pro jeden TEAM bude 10 nebo 8 v případě že postaví 2 družstva a 6 nebo 5 pokud postaví jen jedno družstvo.

Název Teamu si budete moc zvolit dle libosti téměř bez omezení. Nepovolené jsou jen vulgární či neslušné názvy a to v žádných jazycích.

Startovné se bude platit jen jednou při zápisu družstva do soutěže a téměř veškeré vybrané startovné bude vloženo do cen pro 10 nejlepších družstev.

První podnik bude takzvaně NULTÝ proto, abyste si mohli soutěž osahat, případně se domluvit mezi sebou a abychom případně mohli upravit pravidla.

Na Šiklově Mlýně Vám v pátek večer po přejímkách či v sobotu během dne případné nejasnosti či celá pravidla rád vysvětlím.

Pokud budete chtít vědět cokoliv dříve, klidně mi zavolejte 777 69 12 08 JK.

Smyslem této soutěže je zábava, nicméně zde jsou připravená pravidla:

 

POHÁR DRUŽSTEV  - PŘI CROSS COUNTRY 2015

 

Účelem soutěže je zapojit jednotlivce do teamového soutěžení v rámci seriálu MČR a POHÁR Cross Country.

Soutěž je volným/doplňkovým způsobem soutěžení při seriálu MČR a POHÁR CAMS v Cross Country OPEN 2015 a není vypsána jako mistrovství.

Vítězné družstvo se stane „vítězem poháru družstev“.

Jezdci musí dodržovat všechny řády platné pro jejich působení v seriálu CAMS. 

Definice pojmů:

ŘEDITEL SERIÁLU – osoba rozhodující o výkladu těchto pravidel a zároveň hodnotící průběh seriálu. Garantuje výsledky a regule soutěže. Ředitel seriálu je správcem přijatých vkladů.

Ředitel seriálu určuje VV DE CAMS před zahájením soutěže. (může být na doporučení jezdců, pořadatelů nebo VV).

Ředitel seriálu smí být jezdcem/účastníkem soutěže.

TEAM – skupina jednotlivců užívající pro potřeby soutěže stejný název o maximálním počtu 10 nebo 8 jezdců – bude upřesněno po 1. podniku.

TEAM smí pro účely této soutěže přihlásit maximálně 2 DRUŽSTVA.

Pokud Team nepřihlásí 2 družstva, smí mít max. 6 nebo 5 jezdců - bude upřesněno po prvním podniku.

SOUPISKA TEAMU - Při přihlášení do soutěže je Team povinen předložit soupisku jezdců, kteří za něj budou startovat.

Soupiska smí být doplňována do maximálního počtu kdykoliv před startem nového podniku.

Doplněna může být jen jezdci, kteří nestartovali v ročníku soutěže za jiný TEAM.

JEZDEC zapsaný na soupisce smí být vyškrtnut po vyčerpání maximálního povoleného počtu jezdců 10/6   nebo 8/5 pro možnost doplnit dalšího. Po startu soutěže nesmí být vyškrtnutý jezdec zapsán na jinou soupisku.

NÁZEV TEAMU smí být libovolný. Platný je však pro celou sezónu a nesmí obsahovat hanlivá, vulgární či jinak nevhodná slova či pojmy a to v žádném jazyce (o přijatelnosti použití názvu rozhodne ředitel seriálu při první registraci TEAMU do soutěže).

DRUŽSTVO – alespoň tři jezdci z TEAMU z každé třídy (MČR I, MČR II a POHÁR CAMS).

DRUŽSTVA jednoho TEAMU (maximálně 2) budou pro seriál označena římskými číslicemi.

Startující družstvo může mít libovolný počet členů z maximálního povoleného počtu pro jedno družstvo tj.6/5 jezdců. Musí však být zastoupeny všechny výkonnosti (MČR I, MČR II, POHÁR CAMS).

JEZDEC smí startovat při prvním přihlášení již jen za ten TEAM, za který provedl první start v soutěži.

JEZDEC smí startovat v obou DRUŽSTVECH TEAMU kdykoliv během seriálu krom změny při jednom podniku.

Do soutěže Družstev se budou počítat vždy jen 3 jezdci s nejlepším umístěním v každé třídě daného družstva.

JEZDEC č. 1 - MČR I musí být libovolně z kategorie:

Absolutní MČR,

VET OPEN,

VET 50,

80 OPEN,

KEDET 125,

ŽENY 

JEZDEC č. 2 – MČR II musí být libovolně z kategorie:

E1

E2

E3

MČR II. VET OPEN

JEZDEC č. 3 – POHÁR CAMS musí být libovolně

E1

E2

E3

VET OPEN

JEZDEC č.4, 5, atd… - libovolně

Složení družstev pro jednotlivé podniky je libovolné, avšak pro oba dny jednoho podniku musí být stejné!!!.

Složení družstva pro daný podnik musí být písemně zaznamenáno na přejímce před prvním závodem daného podniku.

STARTOVNÉ ZA KAŽDÉ DRUŽSTVO JE 1.000,- Kč/rok a platí pro všechny podniky seriálu.

  • Družstvo zaplatí jen jednou na celý seriál

VEŠKERÉ STARTOVNÉ BUDE ROZDĚLENO NA KONCI SERIÁLU DO CEN VYJMA DOLOŽENÝCH NÁKLADŮ NA SERVIS SPOJENÝ S VÝSLEDKY A ADMINISTRACI.

Hodnoceno bude prvních 10 družstev.

Každé družstvo umístěné do 10. místa obdrží 3 – 6 cen trvalé ceny (poháry, medaile plakety).

*SERIÁL BUDE VYPSÁN POUZE, POKUD BUDE PŘIHLÁŠENO ALESPOŇ 5 DRUŽSTEV!!!

 

VÝSLEDKY PRO SOUTĚŽ DRUŽSTEV

Nejlepší družstvo seriálu bude určeno podle následujícího klíče:

UMÍSTĚNÍ JEZDCE = POČET BODŮ PRO DRUŽSTVO.

Soutěž vyhraje družstvo s nejnižším počtem bodů (součtů jednotlivých umístění v každém závodě, kterého se zúčastní) po všech závodech.

Za každého nejlepšího jezdce z každé třídy (MČR I, MČR II a POHÁR CAMS) daného družstva, se do tabulky započítá jeho umístění, ve třídě kde startuje.

Při shodě bodů dvou družstev rozhodne o pořadí větší počet lepších umístění všech jezdců za každý závod seriálu.

Pokud ve třídě ze které je nejlepší jezdec startuje méně než 5 jezdců, bude za jezdce do tabulky připočítáno + 2 body k jeho výsledku.

Do seriálu se počítají všechny výsledky ze všech závodů.

Pokud družstvo nebude startovat v některém ze závodů, bude mu do tabulky započten výsledek nejhoršího družstva v daném závodu + 10 bodů.

*PŘÍKLAD KOMBINACE JEZDCŮ A POČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ:

TEAM – KLUB VYJÍMEČNÝCH – JEZDCI NA SOUPISCE: Karel Rychlí, Petr Letec, Jan Drtič, Lucie Krásná, Zdeněk Hrotil, Jiří Prudký, Milan Velký, Lukáš Borec

DRUŽSTVA – KLUB VYJÍMEČNÝCH I., KLUB VYJÍMEČNÝCH II.

JEZDCI DRUŠTEV PRO PRVNÍ PODNIK 1. závod a 2. závod

KLUB VYJÍMEČNÝCH I. 

1)      KAREL RYCHLÍ (POHÁR CAMS E3) – pořadí v kategorii (počet startujících 9) : 7 (SO), 9(NE)

2)      PETR LETEC ( MČR II. – VET OPEN)- pořadí v kategorii (počet startujících 12): 2 (SO), 4 (NE)

3)      JAN DRTIČ ( MČR I. – 80 OPEN) – pořadí v kategorii (počet startujících 6): 3 (SO), 6 (NE)

4)      LUCIE KRÁSNÁ (MČR I. - ŽENY) – pořadí v kategorii (počet startujících 3): 2 + 2 = 4 (SO),

3 + 2 = 5 (NE) (+ 2 je přípočet za málo jezdců v kategorii)

Výsledek družstva 1. závod = 12 (započítáni 3 jezdci 7 + 2 + 3) nepočítána Lucie

Výsledek družstva 2. závod = 18 (započítáni 3 jezdci 9 + 4 + 5) nepočítán Jan

KLUB VYJÍMEČNÝCH II.

1)      ZDENĚK HROTIL ( MČR I. ABS.) – pořadí v kategorii (počet startujících 22): 4 (SO), 2 (NE)

2)      JIŘÍ PRUDKÝ (POHÁR CAMS VET OPEN) – pořadí v kategorii (16) :3 (SO), 9 (NE)

3)      MILAN VELKÝ (MČR II. E1) – pořadí v kategorii (počet startujících 9): 7 (SO), 4 (NE)

4)      LUKÁŠ BOREC (MČR II. – E3) – pořadí v kategorii (počet startujících 4): 4 + 2 = 6 (SO), 3 + 2 = 5 (NE)

Výsledek družstva 1. závod = 13 (započítáni 3 jezdci 4 + 3 + 6) nepočítán Milan

Výsledek družstva 2. závod = 15 (započítáni 3 jezdci 2 + 9 + 4) nepočítán Lukáš

JEZDCI DRUŽSTEV PRO DRUHÝ PODNIK 3. závod a 4. závod

KLUB VYJÍMEČNÝCH I.

1)      KAREL RYCHLÍ (POHÁR CAMS E3) – pořadí v kategorii (počet startujících 9) : 1 (SO), 7 (NE)

2)      PETR LETEC ( MČR II. – VET OPEN)- pořadí v kategorii (počet startujících 12): 5 (SO), 10 (NE)

3)      JAN DRTIČ ( MČR I. – 80 OPEN) – pořadí v kategorii (počet startujících 6): 3 (SO), 6 (NE)

4)      LUKÁŠ BOREC (MČR II. – E3) – pořadí v kategorii (počet startujících 4): 2 + 2 = 4 (SO), 4 + 2 = 6 (NE)

Výsledek družstva 3. závod = 8 (započítáni 3 jezdci 1 + 3 + 4) nepočítán Petr

Výsledek družstva 4. závod = 19 (započítáni 3 jezdci 7 + 6 + 6) nepočítán Petr

KLUB VYJÍMEČNÝCH II.

1)      ZDENĚK HROTIL ( MČR I. ABS.) – pořadí v kategorii (počet startujících 22): 5 (SO), 1 (NE)

2)      JIŘÍ PRUDKÝ (POHÁR CAMS VET OPEN) – pořadí v kategorii (16) : 6 (SO), 8 (NE)

3)      MILAN VELKÝ (MČR II. E1) – pořadí v kategorii (počet startujících 9): 2 (SO), 5 (NE)

4)      LUCIE KRÁSNÁ (MČR I. - ŽENY) – pořadí v kategorii (počet startujících 3): 1 + 2= 3 (SO), 2 + 2 =4 (NE)

Výsledek družstva 3. závod = 11 (započítáni 3 jezdci 6 + 2 + 3) nepočítán Zdeněk

Výsledek družstva 4. závod = 14 (započítáni 3 jezdci 1 + 8 + 5) nepočítána Lucie

 

POŘADÍ SERIÁLU (průběžně)             1.         2.         3.         4.                celkem

KLUB VYJÍMEČNÝCH II.                      13        15        11        14                    53

KLUB VYJÍMEČNÝCH I.                       12        18        8          19                    57

Výklad pravidel této soutěže přísluší pouze řediteli seriálu.

Vyhlášení proběhne v rámci slavnostního večera DE CAMS za příslušný rok.

*První podnik (1. a 2. závod) seriálu 2015 (Šiklův Mlýn) nebude do výsledků započítán. První závod je nultým/zkušebním podnikem. Pro účast na prvním podniku je nutné splnit všechny podmínky vyjma platby startovného.

Po uskutečnění prvních dvou závodů (1. podniku) budou po případných připomínkách pravidla schválena VV DE.

Jde především o počet jezdců v TEAMU.

Přihlášené TEMY/Družstva zaplatí dodatečně startovné před druhým podnikem (3. a 4. závod).

Pokud nejpozději před startem 2. podniku/3. závodu nebude k soutěži přihlášeno alespoň 5 družstev, NEBUDE soutěž vypsána a případné zaplacené startovné bude vráceno.    

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

2024  Enduro JBR   všechna práva vyhrazena. Majitel flandermann | update for berny (netlife-ultimate.eu)