logotype
20 -May -2019 - 13:38

JBR

Enduro Strážovice u Pačejova-info+propozice

Přihlašování  na jarní závod Strážovice u Pačejova se spouští v pátek 22.2.2019.

V současné době jednáme ještě o konkretních detailech trati,aby soutěž měla patřičnou úroveň.

Jde o kontrolní závod JBR enduro teamu a tak kapacita je omezena na 50 jezdců.Po naplnění limitu nebude možné již žádného jezdce přijmout- bez výjimky.

 

Jan Benda JBR Klatovy

Pořádání kulturních a sportovních akcí

ičo :453 70 893

Enduro Pačejov – 23.3.2019 Strážovice u Pačejova

Propozice k závodu.

Název podniku:kontrolní závod JBR enduroteamu  

Datum konání: 23.3.2019

Místo konání : Strážovice u Pačejova

Centrum: areál enduro JBR Strážovice

Pořadatel :agentura Jan Benda JBR Klatovy+enduroteam JBR Klatovy

Ředitel soutěže:Jan Benda

Tech.komisař:F.Ferus

Administrat.zabezpečení:Andrea Bendová,Tereza Bendová

Časomíra:Žahy sport racing- ing.Jiří Žahour

Zdravotní zabezpečení: Zdravotní zabezpečení p.Vodička

registrace :bude upřesněna mailová adresa

kategorie:

A-sport open-motocykly bez rozdílu kubatur+jezdci s licencí mot.sportu I.+II.vk+ bez licence

  B.hobby-motocykly bez rozdílu kubatur +jezdci bez licence           mot. sportu +jezdci s licencí  III.výk tř.mot. sportu

   C.veterán- jezdci nad 50 let vč.,bez rozdílu kubatur a výkon.tříd.

 

Trať.okruh v terénu a po silnici II.a III.třídy a v lehkém terénu.Součástí každého okruhu je jeden měřený crosstest a jeden spec.test jezdecké dovednosti v terénu.Trať mezi těmito testy není trasou závodu,ale trasou organizovaného přesunu,vyznačená spec.značkami a spec,značením,stanovená takovým způsobem,aby se zabránilo ekologickým a hospodářským škodám.Na trati  organizovaného přesunu je nutné dodržovat pravidla  a příslušné nařízení  o jízdě na pozemních komunikacích.Časový limit na počet kol a počet kol bude oznámen při rozpravě  s jezdci.Na trati mohou být zřízeny průjezdní kontroly PK.

Systém soutěže:jezdec musí v daném limitu objet určený počet kol a absolvovat příslušný počet  testů v každém kole tzn. v každém kole tzn.jeden crostest a jeden spec,test.+po dojetí ještě jeden crosstest mimo časový limit

Měření a penalizace:

-každá sek,naměřená na crosstestu –jeden trestný bod

-vynechání spec testu ,crosstestu –vyloučení ze soutěže

-vynechání PK 500 tb

-zpoždění o více jak 30 min .oproti stanovenému limitu vyloučení ze soutěže

-ztráta jízdního výkazu 200 tb

-prohlídka trati před  soutěží na motocyklu –vyloučení ze soutěže

-jízda mimo trať organizovaného přesunu-vyloučení ze soutěže

-hrubé porušení slušného chování k ostatním soutěžícím ,divákům,pořadatelů-okamžité vyloučení ze soutěže/toto platí i pro chování doprovodů/

-hrubé porušení všeobecných sportovních řádů AČR enduro vyloučení ze soutěže

Ředitel si vyhrazuje právo dle uvážení osobně trestat jezdce bodovou penalizací  nebo napomenutím za porušení  propozic..Jezdec odpovídá za chování i svého doprovodu po celou soutěž.

Startovní čísla:nahlásit při přihlašování.Nutno dodržet rozdílnou barvu  podkladu  a čísla a jeho minimální velikost 12 cm.Označeny budou tři číslové tabulky.

Systém značení:bude oznámen při rozpravě.

Přejímky jezdců a strojů:

Formální přejímka:na formální přejímce jezdec předloží  řidičské oprávnění přísl.kategorie,doklady od vozidla-motocyklu –osvědčení o tech.průkazu,potvrzení o zákonném pojištění /zelenou kartu/ odpovědnosti za škody ,způsobené provozem  motorového  vozidla,

Technická přejímka:na technickou přejímku se dostaví jezdec s přilbou schváleného typu,motocyklem –odpovídajícím provozu na poz.komunikacích,s platnou tech.kontrolou,vybaveném RZ-registrační značkou-bude tolerována pouze kopie s vyznačením platnosti technické kontroly-způsobilosti,klaksonem!!!stanoveným osvětlením a POZOR!!! s originální kovovou značkou/může být  mimo motocykl/!!!.Bude provedena zkouška funkčnosti  stanoveného osvětlení.

Výfukové potrubí pouze v seriovém provedení  s homologační koncovkou enduro !!!

!!!Bez těchto základních kriterií nebude motocykl převzat do závodu!!!

Startovné-příspěvek na pokrytí nákladů soutěže je pro všechny kubatury 700,-KČ/-25,-E/

Pořadí na startu:1.kategorie sport

                            2.veterán

                             3. hobby

Časový harmonogram:

8.00-10.00-formální  a tech.kontrola –centrum soutěže

10.15-rozprava s jezdci

11.00 start prvního jezdce/startuje se po 2 v min./
pořadí na startu se určuje po ukončení přejímky

16.00-vyhlášení výsledků v restauraci v  Pačejově

Info k soutěži:uzavřené parkoviště bude zřízeno.Jezdec   se dostaví do předstartovního prostoru s motocyklem nejméně 5 min před startem dle svého startovního času,vyzvednutí motocyklu v uzavřeném parkovišti max.15 min.před startem

Protesty a odvolání:jezdec může podat protest před vyhlášením výsledků,písemnou formou a s vkladem   500 ,- KČ do rukou ředitele.

Ochrana živ.prostředí:Po celou dobu konání soutěže,před i po,je jezdec i jeho doprovod povinen/pod pokutou stanovenou ředitelem soutěže až do výš 5 000,- KČ a pod  hrozbou vyloučení/chovat se maximálně ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné normy o ochraně živ.prostředí.Jakékoliv opravy a servis na motocyklu je povinen vykonávat jen v prostorech ,k tomu určených a na povinné absorpční podložce!!!!!Absence servisní podložky může znamenat vyloučení ze soutěže.

Hodnocení soutěže:Vyhodnoceni budou první tři jezdci z každé kategorie,kteří obdrží věcné ceny.

Výklad propozic:Výklad těchto propozic je výhradně v pravomoci ředitele závodu a není proti němu odvolání!

Podpisem přihlášky do soutěže jezdec stvrzuje,že byl seznámen s propozicemi,vydanými pořadatelem soutěže a v plné míře je akceptuje.Dále se jezdec zavazuje,že nebude nárokovat na pořadateli škody na motocyklu a jeho  příslušenství,vzniklé při případné nehodě nebo jiných případech v průběhu  této soutěže.Pořadatel se tímto zříká všech škod na motocyklu a na jeho příslušenství.

Zároveň jezdec potvrzuje,že byl seznámen,že trasa organizovaného přesunu je vedena po veřejných komunikacích,za plného provozu  a bez jakýchkoliv výjimek a omezení a tudíž je povinen dodržovat příslušné  zákony o provozu na pozemních komunikacích.

 

V Pačejově  21.2.2019

 

                                                          …………………………………………………..

                                                                Jan Benda-ředitel soutěže

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

2019  Enduro JBR   všechna práva vyhrazena. Majitel flandermann | update for berny (netlife-ultimate.eu)„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich