logotype
18 -January -2022 - 12:07

JBR

Kontrolní závod-omluva

Omlovám se za zveřejnění-vyvěšení propozic kontrolního závodu 2021.Omylem v databázi se tam dostaly propozice z roku 2019.Jezdci však dostali správné .

S poděkováním za toleranci Jan Benda st.

Enduro Strážovice 2021-kontrolní závod JBR enduro teamu

Sobotní počasí na A1/takové jebeerkové/,trať na hraně průjezdu,bezchybná organizace-to jsou ohlasy na sobotní klasické enduro,které ještě dokáže  uspořádat JBR enduro team Pačejov-tentokráte pod velením nového ředitele Jana Bendy ml..Razance mládí byla znát již při přihlašování a poté i na rozpravě.Výtky na stranu jezdců byly hodně tvrdé a konkretní.Není se co divit,většina jezdců u nás totiž neví co to je enduro.AČR a organizátoři různých seriálů a i jednotlivých závodů si totiž přiřkli název enduro a možná ani sami neví co to vlastně enduro je.Kdyby AČR své miliony na kampaň NEPOLESE věnovalo pořadatelům,nemusel by potom lese nikdo jezdit.Ale zpět.Perfektně připravená trať testu i samotného přejezdu ,přesné časování,profi  značení a 53 startujících a v cíli nadšených účastníků,velké množství diváků.Trať vedla místy i po trati MČR 2000 a např.kamenité výjezdy,hluboké močály mnohým jezdcům otevřely oči.Z našich si výtečně vedl teprve 15letý Tomáš Holý,který v kategorii ,,A" obsadil třetí místo .Smůlu si vybral velmi rychle jedoucí člen JBR enduro teamu Jan Kuncendorfer,který  při razantním průjezdu partie na enduro testu utrpěl úraz,který si vyžádá několik měsíců rekonvalescence.Jak se závodí na ,,staré verzi" KTM 525 všem ukázal vždy vynikající jezdec našeho JBRka Milda Berkovec,stabilní výkony předvedli  M.Koželuh,J.Tesař a další jezdci našeho týmu.

Soutěž ukázala jeden zásadní výsledek-Enduro Pačejov má své následovníky,bude pokračovat a již při úklidu tratě se rozmýšlela varianta jarní soutěže-zájemci se mají na co těšit.Měla by být trochu na jinou stranu a a.....bude stát za to.

Za zamyšlenou stojí ještě jedna skutečnost:časomíra.Zatímco na MČR ,,certifikovaná časomíra AČR" není schopna změřit jeden závod,zde Ing.Žahour se svými ...,,amaterskými-doma vyrobenými - nástroji" změří na fotobuňku testy absolutně bezchybně a výsledky jsou za několik minut k dispozici.

S prozatímním reportem Jan Benda st.

Enduro Strážovice 2021-propozice

JBR enduro team Pačejov z.s.

Masarykova 447,339 01 Klatovy

Enduro Pačejov – 9.10.2019 Strážovice u Pačejova

Propozice  závodu.

Název podniku: kontrolní závod JBR enduro teamu Pačejov

Datum konání: 9.10..2019

Místo konání : Strážovice u Pačejova

Centrum: areál enduro JBR Strážovice

Pořadatel : JBR enduro team z.s.,339 01 Klatovy

Ředitel soutěže:Jan Benda ml.

Tech.komisař:Fr.Ferus

Administrat.zabezpečení:Andrea Bendová,Tereza Bendová

Časomíra:Žahy sport racing- ing.Jiří Žahour

Zdravotní zabezpečení: Zdravotní zabezpečení LSV group

Vedoucí ET : Jan Benda st.

registrace : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie:

A-sport open-motocykly bez rozdílu kubatur+jezdci s licencí mot.sportu I.+II.vk+ bez licence

  B.hobby-motocykly bez rozdílu kubatur +jezdci bez licence           mot. sportu +jezdci s licencí  III.výk tř.mot. sportu

   Veterán 50+- jezdci nad 50 let vč.,bez rozdílu kubatur a výkon.tříd

 

Trať.

Okruh v terénu a po silnici II.a III.třídy a v lehkém terénu.Součástí každého okruhu je jeden měřený crosstest a jeden spec.test jezdecké dovednosti v terénu.Trať mezi těmito testy není trasou závodu,ale trasou organizovaného přesunu,vyznačená spec.značkami a spec,značením,stanovená takovým způsobem,aby se zabránilo ekologickým a hospodářským škodám.Na trati  organizovaného přesunu je nutné dodržovat pravidla,zákony  a příslušné nařízení  o jízdě na pozemních komunikacích.Časový limit na počet kol a počet kol bude oznámen při rozpravě  s jezdci.Na trati mohou být zřízeny průjezdní kontroly PK.

Systém soutěže:jezdec musí v daném limitu objet určený počet kol a absolvovat příslušný počet  testů v každém kole tzn. v každém kole tzn.jeden crostest ajeden spc.test.

Měření a penalizace:

-každá započatá minuta pozdního příjezdu oproti stanovenému limitu-60 tr.b.

-každá sek,naměřená na crosstestu –jeden trestný bod

-vynechání spec testu ,crosstestu –vyloučení ze soutěže

-vynechání PK 500 tb

-zpoždění o více jak 30 min .oproti stanovenému limitu vyloučení ze soutěže

-ztráta jízdního výkazu 200 tb

-prohlídka trati před  soutěží na motocyklu –vyloučení ze soutěže

-jízda mimo trať organizovaného přesunu-vyloučení ze soutěže

-hrubé porušení slušného chování k ostatním soutěžícím ,divákům,pořadatelům-okamžité vyloučení ze soutěže/toto platí i pro chování doprovodů/

-hrubé porušení všeobecných sportovních řádů FIM enduro -vyloučení ze soutěže

Ředitel si vyhrazuje právo dle uvážení osobně trestat jezdce bodovou penalizací  nebo napomenutím za porušení  propozic..Jezdec odpovídá za chování i svého doprovodu po celou soutěž.

Startovní čísla:budou dodána pořadatelem při formální přejímce. Označeny budou tři číslové tabulky.

Systém značení:bude oznámen při rozpravě.

Přejímky jezdců a strojů:

Formální přejímka:na formální přejímce jezdec předloží  řidičské oprávnění přísl.kategorie,doklady od vozidla-motocyklu –osvědčení o tech.průkazu,potvrzení o zákonném pojištění /zelenou kartu/ odpovědnosti za škody ,způsobené provozem  motorového  vozidla,

Technická přejímka:na technickou přejímku se dostaví jezdec s přilbou schváleného typu,čistým!!!motocyklem –odpovídajícím provozu na poz.komunikacích,s platnou tech.kontrolou,vybaveném RZ-registrační značkou-bude tolerována pouze kopie s vyznačením platnosti technické kontroly-spůsobilosti, stanoveným osvětlením a POZOR!!! s originální kovovou značkou/může být  mimo motocykl/!!!.Bude provedena zkouška funkčnosti  stanoveného osvětlení.

Výfukové potrubí pouze v seriovém provedení  s homologační koncovkou enduro !!!

!!!Bez těchto základních kriterií nebude motocykl převzat do závodu!!!

Startovné-příspěvek na pokrytí nákladů soutěže je pro všechny kubatury 900,- Kč ,bude placeno předem na určený účet.

Pořadí na startu:1.kategorie sport

                            2.Legendy

                             3. hobby

Časový harmonogram:

8.00-10.00-formální  a tech.kontrola –centrum soutěže

10.30-rozprava s jezdci

11.00 start prvního jezdce/startuje se po 2 v min./
pořadí na startu se určuje po ukončení registrace

16.00-vyhlášení výsledků v restauraci v  Pačejově

Info k soutěži:uzavřené parkoviště se zřizuje.Jezdec  odevzdá motocykl do UP ihned po tech.přejímce a   dostaví se do uzavřeného parkoviště nejméně 5 min před startem dle svého startovního času.

Jiný vstup do UP je dovolen pouze s příslušným pořadatelem.

Protesty a odvolání:jezdec může podat protest před vyhlášením výsledků,písemnou formou a s vkladem   500 ,- KČ do rukou ředitele.

Ochrana živ.prostředí:Po celou dobu konání soutěže,před i po,je jezdec i jeho doprovod povinen/pod pokutou stanovenou ředitelem soutěže až do výš 5 000,- KČ a pod  hrozbou vyloučení/chovat se maximálně ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné normy o ochraně živ.prostředí.Jakékoliv opravy a servis na motocyklu je povinen vykonávat jen v prostorech ,k tomu určených a na povinné absorpční podložce.

Hodnocení soutěže:Vyhodnoceni budou první tři jezdci z každé kategorie,kteří obdrží věcné ceny.

Výklad propozic:Výklad těchto propozic je výhradně v pravomoci ředitele závodu a není proti němu odvolání!

Podpisem přihlášky do soutěže jezdec stvrzuje,že byl seznámen s propozicemi,vydanými pořadatelem soutěže a v plné míře je akceptuje.Dále se jezdec zavazuje,že nebude nárokovat na pořadateli škody na motocyklu a jeho  příslušenství,vzniklé při případné nehodě nebo jiných případech v průběhu  této soutěže.Pořadatel se tímto zříká všech škod na motocyklu a na jeho příslušenství.

Zároveň jezdec potvrzuje,že byl seznámen,že trasa organizovaného přesunu je vedena po veřejných komunikacích,za plného provozu  a bez jakýchkoliv výjimek a omezení a tudíž je povinen dodržovat příslušné  zákony o provozu na pozemních komunikacích.

 

V Pačejově  15.9.2019

 

                                                          …………………………………………………..

                                                                Jan Benda-ředitel soutěže

2022  Enduro JBR   všechna práva vyhrazena. Majitel flandermann | update for berny (netlife-ultimate.eu)