logotype
25 -September -2021 - 21:08

JBR

Enduro Strážovice 2021-propozice

JBR enduro team Pačejov z.s.

Masarykova 447,339 01 Klatovy

Enduro Pačejov – 9.10.2019 Strážovice u Pačejova

Propozice  závodu.

Název podniku: kontrolní závod JBR enduro teamu Pačejov

Datum konání: 9.10..2019

Místo konání : Strážovice u Pačejova

Centrum: areál enduro JBR Strážovice

Pořadatel : JBR enduro team z.s.,339 01 Klatovy

Ředitel soutěže:Jan Benda ml.

Tech.komisař:Fr.Ferus

Administrat.zabezpečení:Andrea Bendová,Tereza Bendová

Časomíra:Žahy sport racing- ing.Jiří Žahour

Zdravotní zabezpečení: Zdravotní zabezpečení LSV group

Vedoucí ET : Jan Benda st.

registrace : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie:

A-sport open-motocykly bez rozdílu kubatur+jezdci s licencí mot.sportu I.+II.vk+ bez licence

  B.hobby-motocykly bez rozdílu kubatur +jezdci bez licence           mot. sportu +jezdci s licencí  III.výk tř.mot. sportu

   Veterán 50+- jezdci nad 50 let vč.,bez rozdílu kubatur a výkon.tříd

 

Trať.

Okruh v terénu a po silnici II.a III.třídy a v lehkém terénu.Součástí každého okruhu je jeden měřený crosstest a jeden spec.test jezdecké dovednosti v terénu.Trať mezi těmito testy není trasou závodu,ale trasou organizovaného přesunu,vyznačená spec.značkami a spec,značením,stanovená takovým způsobem,aby se zabránilo ekologickým a hospodářským škodám.Na trati  organizovaného přesunu je nutné dodržovat pravidla,zákony  a příslušné nařízení  o jízdě na pozemních komunikacích.Časový limit na počet kol a počet kol bude oznámen při rozpravě  s jezdci.Na trati mohou být zřízeny průjezdní kontroly PK.

Systém soutěže:jezdec musí v daném limitu objet určený počet kol a absolvovat příslušný počet  testů v každém kole tzn. v každém kole tzn.jeden crostest ajeden spc.test.

Měření a penalizace:

-každá započatá minuta pozdního příjezdu oproti stanovenému limitu-60 tr.b.

-každá sek,naměřená na crosstestu –jeden trestný bod

-vynechání spec testu ,crosstestu –vyloučení ze soutěže

-vynechání PK 500 tb

-zpoždění o více jak 30 min .oproti stanovenému limitu vyloučení ze soutěže

-ztráta jízdního výkazu 200 tb

-prohlídka trati před  soutěží na motocyklu –vyloučení ze soutěže

-jízda mimo trať organizovaného přesunu-vyloučení ze soutěže

-hrubé porušení slušného chování k ostatním soutěžícím ,divákům,pořadatelům-okamžité vyloučení ze soutěže/toto platí i pro chování doprovodů/

-hrubé porušení všeobecných sportovních řádů FIM enduro -vyloučení ze soutěže

Ředitel si vyhrazuje právo dle uvážení osobně trestat jezdce bodovou penalizací  nebo napomenutím za porušení  propozic..Jezdec odpovídá za chování i svého doprovodu po celou soutěž.

Startovní čísla:budou dodána pořadatelem při formální přejímce. Označeny budou tři číslové tabulky.

Systém značení:bude oznámen při rozpravě.

Přejímky jezdců a strojů:

Formální přejímka:na formální přejímce jezdec předloží  řidičské oprávnění přísl.kategorie,doklady od vozidla-motocyklu –osvědčení o tech.průkazu,potvrzení o zákonném pojištění /zelenou kartu/ odpovědnosti za škody ,způsobené provozem  motorového  vozidla,

Technická přejímka:na technickou přejímku se dostaví jezdec s přilbou schváleného typu,čistým!!!motocyklem –odpovídajícím provozu na poz.komunikacích,s platnou tech.kontrolou,vybaveném RZ-registrační značkou-bude tolerována pouze kopie s vyznačením platnosti technické kontroly-spůsobilosti, stanoveným osvětlením a POZOR!!! s originální kovovou značkou/může být  mimo motocykl/!!!.Bude provedena zkouška funkčnosti  stanoveného osvětlení.

Výfukové potrubí pouze v seriovém provedení  s homologační koncovkou enduro !!!

!!!Bez těchto základních kriterií nebude motocykl převzat do závodu!!!

Startovné-příspěvek na pokrytí nákladů soutěže je pro všechny kubatury 900,- Kč ,bude placeno předem na určený účet.

Pořadí na startu:1.kategorie sport

                            2.Legendy

                             3. hobby

Časový harmonogram:

8.00-10.00-formální  a tech.kontrola –centrum soutěže

10.30-rozprava s jezdci

11.00 start prvního jezdce/startuje se po 2 v min./
pořadí na startu se určuje po ukončení registrace

16.00-vyhlášení výsledků v restauraci v  Pačejově

Info k soutěži:uzavřené parkoviště se zřizuje.Jezdec  odevzdá motocykl do UP ihned po tech.přejímce a   dostaví se do uzavřeného parkoviště nejméně 5 min před startem dle svého startovního času.

Jiný vstup do UP je dovolen pouze s příslušným pořadatelem.

Protesty a odvolání:jezdec může podat protest před vyhlášením výsledků,písemnou formou a s vkladem   500 ,- KČ do rukou ředitele.

Ochrana živ.prostředí:Po celou dobu konání soutěže,před i po,je jezdec i jeho doprovod povinen/pod pokutou stanovenou ředitelem soutěže až do výš 5 000,- KČ a pod  hrozbou vyloučení/chovat se maximálně ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné normy o ochraně živ.prostředí.Jakékoliv opravy a servis na motocyklu je povinen vykonávat jen v prostorech ,k tomu určených a na povinné absorpční podložce.

Hodnocení soutěže:Vyhodnoceni budou první tři jezdci z každé kategorie,kteří obdrží věcné ceny.

Výklad propozic:Výklad těchto propozic je výhradně v pravomoci ředitele závodu a není proti němu odvolání!

Podpisem přihlášky do soutěže jezdec stvrzuje,že byl seznámen s propozicemi,vydanými pořadatelem soutěže a v plné míře je akceptuje.Dále se jezdec zavazuje,že nebude nárokovat na pořadateli škody na motocyklu a jeho  příslušenství,vzniklé při případné nehodě nebo jiných případech v průběhu  této soutěže.Pořadatel se tímto zříká všech škod na motocyklu a na jeho příslušenství.

Zároveň jezdec potvrzuje,že byl seznámen,že trasa organizovaného přesunu je vedena po veřejných komunikacích,za plného provozu  a bez jakýchkoliv výjimek a omezení a tudíž je povinen dodržovat příslušné  zákony o provozu na pozemních komunikacích.

 

V Pačejově  15.9.2019

 

                                                          …………………………………………………..

                                                                Jan Benda-ředitel soutěže

Enduro Strážovice 9.10.2021

Tak se nám ta sezona v klasické enduru zase nějak nepovedla,ale v podstatě to dopadlo  tak,jak jsem psal již před několika měsíci.Sprint v Jiníně se nejede,Mšeno- bylo veřejným tajemstvím,že se nejede a Hrobčice byly v kalendáři zapsané spíše jako tradiční lidový folklor.Není z toho žádná radost a jezdci s licencí si asi uvědomují marnost vynaložených financí.Pro skutečné soutěžáky tak zůstává náplastí již tradiční kontrolní závod JBR enduro teamu Pačejov z.s.-Enduro Strážovice u Pačejova.Je zde vše tradičně zachované kolo  ,ALE je zde několik zásadních změn.Ta hlavní je na postu ředitele soutěže,tím je Jan Benda/ale mladší-já již jen decentně pomáhám /.Další změna je ve směru tratě-jede se opačně a tak některé úsek budou výživnější než minule.Trať je zavedena tak na některé nové úseky a také do starých prostor ,které se jely před 22 lety jako MMČR.Enduro .Test tradičně na Transgáči je již připraven a vysečen a celá trať pečlivě taktéž.Osobně si myslím,že si příznivci endura přijdou na své.Bude to klasika v podání mladší -nastupující generace JBR enduro teamu Pačejov.Kolo progresivně cca 40 min a jeden test .Ten,kdo jezdí do Pačejova pravidelně již ví co je co.
Centrum soutěže je ve Strážovicích v areálu ,,Na transgáči",start i cíl soutěže taktéž.
Přihlašování soutěže se spustí cca 10 dní předem  na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nebo na tel. po 16.00 hod.!!! 607 100 554!Oproti minulým ročníkům se bude výrazně dbát ne technický stav motocyklů a administrativní vybavení jezdců.Info o přihlašování bude zveřejněno na stránkách zde.
Zdraví a těší se HOnza Benda st.

Takový obyčejný soutěžák-Áca

Takový obyčejný soutěžák-ÁCA –Zdeněk Adam.

Jako malý kluk jsem obdivoval motocyklové soutěžáky  a svátkem pro mne byl  každý pátek ,to vycházel Svět motorů a v něm aktuální i starší informace o soutěžní sportu.V Pačejově byl v té době Svazarm na vysoké úrovni s členskou základnou cca 125 členů-aktivních.Tehdy se pořádaly Branné motocyklové soutěže.Bylo to takové enduro pro chudé,ale hodně budoucích ikon,které následně vystoupaly i na posty mistrů světa, začínalo na těchto soutěžích na Jawě 50 Pionýr.Jedna z těchto soutěží se tehdy konala i v Pačejově.Jako 13letý kluk jsem přímo hltal všechno dění kolem samotné soutěže.Co mě však nejvíce zaujalo byl jezdec z Klatov  Zdeněk Adam z Klatov na žluté Jawě 100.Opravdový soutěžní motocykl jsme obdivovali všichni a samotného Zdenka také. Za pár let jsem v novinách četl novinách jsem četl :,,Soutěž pro začínající motocyklové jezdce“ v Klatovech.S kamarádem Jardou jsme se vydali na ,,Pinžrech“ po ose do Klatov.Já se tenkrát rozšlehal na  polní cestě a po několikakilometrovém dojezdu se zlomenou klíční kostí/to byla slast/ jsem absolvoval ještě převoz osobním autem do Klatovské nemocnice  a potom převoz  domů.Co však bylo hlavní mezi velkými soutěžáky jsem zaregistroval i Zdenka Adama –tehdy již zkušeného soutěžáka.Později jsme, po přechodu do stejné kubatury na Jawách 90, spolu několik let soupeřili.Pamatuji se,že když vždycky odstartoval,tak plesknul motorku vzadu přes sedlo.Jemu to více jelo a hlavně to měl spolehlivé a já byl zase o nějaký krok mladší.Hlavním konkurentem pro něj však byl Jarda Fridrich.Hodně dlouho jsme se spolu řezali a Zdeněk nakonec přešel na velkou Jawu .Soutěže se přestali jezdit a my nabrali nejen nějaké kilogramy ,ale i roky.No a stali se z nás kamarádi.Před několika lety jsme obdržel nabídku jet jako vedoucí jezdec cyklozávodu Král Šumavy-tedy jak doprovodný jezdce prvního –vedoucího závodního cyklisty.Měl jsem radost  z informace ,že jako muj parťák bude právě Zdeněk Adam.I přes nějaká leta mu to při najíždění hezky uhánělo a já se opět vracel do mladých let,kdy jsem zase viděl jeho záda před sebou.Super parťák a spolehlivý a tak jsme si to užívali oba.Tyto cyklistické závody jsou super v tom,že se oficiálně dostanete do terénu našich soutěží  a samotný závod je někdy hodně ostrý i pro nás jak doprovody.Ve sjezdu se jede opravdu nadoraz a mladý nadupaný cyklista na super kole za několik set tisíc dokáže jet bezkonkurenční palbu.

Zdeněk byl vždy super kluk a parťák a i když jsme byli konkurenti neváhal mi např. dodat nedostatkovou ojniční sadu i s vědomím ,že na dalším závodě bude mít konkurenci apod..

Ano  přátelé Zdeněk byl.Minulý čtvrtek jsme mu naposledy na jeho pohřbu zařehtali motorkama a ……………….. je to.20motorek v omezovači a tím to tady končí.

Jeho historie v motocyklových soutěžích by vydala na knížku,ale já ho viděl tak ,jak to píšu.Stále veselý,s dobrou náladou a bezva kamarád a….. muj parťák.

Odešel další ,,takový obyčejný soutěžák“.

Zdraví Honza Benda

A máme odjeto aneb výsledková komedie -třetí dějství.

O uplynulém víkendu se je další závod MMČR v endurosprintu.Většina jezdců asi očekávala velkou změnu v časomíře a dočkala se.Vlastně se nic nezměnilo.Ale od začátku.Účast poměrně skvělá,konkurence také a to i díky zahraničním jezdcům.Trať v  Úterý velmi hezky připravená,sjízdná a dobře označená pro všechny kategorie a za každého počasí.Dva měřené testy -vlastně ani nevím jestli změřené a nebo jen měřené-a dobrá organizace.Naši se zúčastili v poměrně omezeném počtu.HOdně časově zaneprázdnění jezdci JBR et vyčkávají na klasické enduro ,ale co se vůbec pojede je ve hvězdách.

Co se však opět povedlo byly výsledky ,,certifikované časomíry AČR".Hned v první měřeném testu např. jezdec Škuta opustil trať tak nešťastně,že spadl do menší rokle vedle tratě a tak mu nezbylo,než voláním o pomoc přivolat pár diváků,kteří mu pomohli beznadějně umístěný motocykl dostat zpět na trať.Bylo to cca 30m ode mne,ale jako pořadatel jsem nemohl opustit svuj post.A hle v cíli nejlepší čas a naládoval všem přes půl minuty!Jak se následně výsledky opravily nevím,ale ...???

Nevím ,kdo a jak za touto časomírou stojí,ale je jasné,že  čipy jsou jen atrapy pro uklidnění jezdců a smysl takových závodů je asi někde jinde/jde o muj názor/.

Ohledně sezony se rojí zprávy,že Mšeno se již nepojede a tak nás čekají Plasy/uvidí se, zda se pojede kategorie přeboru ,,C"/Hrobčice v podobě klasiky ? a Benešov u  Semil.Závěrečný závod sprintu v Jiníně je po loňské jezdecké komedii s velkým otazníkem a v případě,že nedojde k radikálním změnám ...??

Takže máme na chvilku klid zbraní a můžeme v klidu posečkat,než nám zemědělci vysečou louky a snad i první strniště.

Zdraví Honza Benda

https://czechenduro.cz/index.php/news-2/2447-vysledky-mmcr-a-pcr-endurosprint-uzery-12-13-6-20202

2021  Enduro JBR   všechna práva vyhrazena. Majitel flandermann | update for berny (netlife-ultimate.eu)Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat