logotype
04 -June -2023 - 00:18

JBR

POZOR!!!motorka z dovozu

Zdravím všechny přátele endura.

Mám tu jedno upozornění -asi takhle.Prodal jsem svou moto a jak to bývá ještě ten večer jsem hledal na internetu náhradu.Bylo hezká,kousek od domova a ještě bylo hodně uděláno.Druhý den jsem se na opravu informoval u mechanika ,který to dělal a tak jen finance a hurá pro ni.Dojel jsem k majiteli skoro večer a atak jen krátké svezení v kolonii rodinných domků-jede,řadí a tak šup na káru a vyřídit papíry a domů.Druhý den jsem ji odstavil do designerského studia HB design ve Štěpánovicích k vykrášlení a trochu úprav a za týden jsem si proni jel.Do Čínova je to cca 5 km  a .....teď to začalo,motor se přehřál a podivně řinčel,zároveň jsem si všiml,že je takový tupý,no na 450 mrtvola.Chyták za hlavu ,to musím bejt zase já.Telefonát do Písku panu Kabourkovi a ,, teď tu mám to samé,dovoz a mrtvola a tak nová řídící jednotka za 21 600,-"hotovo .Já blbec ještě volám přes známeho do kliniky na Moravu a už je to na světě.Motorka byla z dovozu!!! a je tam nahraná mapa emisní -chudá tzv.nula.Naštěstí pan primář byl tak hodný,že přijel,moto nastavil a nyní jsem už zase nadšený   a moto YAMAHA 450 r.v. 2015 jede jako z praku.Takže pozor na tyto ročníky.Zřejmě nejsem sám ,ale jinak ta motorka za to stojí!

Zdraví HOnza Benda st.

 

 

 

Kontrolní soutěž JBR enduro teamu Pačejov 25.3.2023

A máme to za sebou.Kontrolák se myslím povedl na jedničku a ohlasy jsou více než pozitivní.Počasí ses nakonec umoudřilo alespoň na průměr a tak bezesné noci skončily s kladným výsledkem,že se značení testu podařilo udržet v provozuschopném stavu.Cca 120 jezdců na startu a obtížná trať ,hodně vody a bahna a jinak perfektní pořadatelský servis.Tak tohle byla poslední motocyklová soutěž v této lokalitě Pačejovsko.Tedy v režii tandemu Benda ml. a Benda st..Rozloučení s lokalitou bylo tedy povedené a tímto asi zde enduro skončilo.Poděkování patří všem,kteří nám po celo dobu fandili a díky kterým se Pačejov zapsal do kroniky endura v  ČR.Jejich výčet by byl dlooooooouhý a určitě neúplný a tak jen alespoň poděkování současnému panu Starostovi Vavřičkovi a zastupitelstvu obce Pačejov,Myslív,Olšany a dalším ,  včetně soukromých vlastníků pozemků,panu J.Vítkovi ze Strážovic-zastupující firmu NETGAS.K těmto lidem se ještě vrátím v dalším článku.Výhradní zásluhu na úrovni a hlavně konání soutěže má tentokráte Jan Benda ml. v jehož režii se vše tentokráte konalo.

Na řadě jsou již od této chvíle jiné lokality a jiní pořadatelé.

Zdraví Honza Benda 

https://www.youtube.com/watch?v=scMeDiMbKrw

https://www.motorkari.cz/motosport/enduro/cross-country/enduro-strazovice-podesate-a-naposledy-4

https://klatovsky.denik.cz/ostatni_region/foto-enduro-ve-strazovicich-ovladli-borci-z-czech-enduro-teamu-t

Last enduro Strážovice přihlašovací systém

Přihlásit na jarní kontrolní závod je možné v sobotu 11.3.2023 v čase 8.00-10.00 hod. na telefonu 607 100 554 nebo na mailu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

POZOR!!!Jde o klasicke enduro a tedy je nutné mít motocykl s RZ,stanoveným osvětlením apod.Dle propozic.Snažně prosím zájemce,kteří nemají zkušenosti s klasickým endurem ,aby se informovali a přečetli si propozice k závodu.Prosím nevolejte,zda musí mít motocykl RZ,světla  apod..V případě dotazů volejte na přihlašovací telefon během dne.

Zdraví Jan Benda

Kontrolní soutěž JBR enduro teamu Pačejov- propozice

JBR enduro team Pačejov z.s.

Pačejov 199 ,341 53 Horažďovice

Enduro Pačejov – 25.3.2023 Strážovice u Pačejova

Propozice  závodu.

Název podniku: kontrolní závod JBR enduro teamu Pačejov

Datum konání: 25.3.2023

Místo konání : Strážovice u Pačejova

Centrum: areál enduro JBR Strážovice

Pořadatel : JBR enduro team Pačejov z.s.,341 01 Horažďovice

Ředitel soutěže: Jan Benda ml.

Technický ředitel : Jan Benda st.

Tech.komisař:Fr.Ferus

Administrat.zabezpečení:Andrea Bendová,Tereza Bendová

Časomíra:Žahy sport racing- ing.Jiří Žahour

Zdravotní zabezpečení: Zdravotní zabezpečení LSV group

Vedoucí crosstestu : Jan Benda st.

registrace :po telefonu –termín bude zveřejněn

kategorie:

A-sport open-motocykly bez rozdílu kubatur+jezdci s licencí mot.sportu I.+II.vk+ bez licence

  B.hobby-motocykly bez rozdílu kubatur +jezdci bez licence           mot. sportu +jezdci s licencí II.a  III.výk tř.mot. sportu

   Veterán 50+- jezdci nad 50 let vč.,bez rozdílu kubatur a výkon.tříd

 

Trať.

Okruh v terénu a po silnici II.a III.třídy a v lehkém terénu.Součástí každého okruhu je jeden měřený crosstest a jeden spec.test jezdecké dovednosti v terénu.Trať mezi těmito testy není trasou závodu,ale trasou organizovaného přesunu,vyznačená spec.značkami a spec,značením,stanovená takovým způsobem,aby se zabránilo ekologickým a hospodářským škodám.Na trati  organizovaného přesunu je nutné dodržovat pravidla,zákony  a příslušné nařízení  o jízdě na pozemních komunikacích.Časový limit na počet kol a počet kol bude oznámen při rozpravě  s jezdci.Na trati mohou být zřízeny průjezdní kontroly PK.

Systém soutěže:jezdec musí v daném limitu objet určený počet kol a absolvovat příslušný počet  testů v každém kole tzn. v každém kole tzn.jeden crostest a jeden spc.test.

Měření a penalizace:

-každá započatá minuta pozdního-předčasného  příjezdu oproti stanovenému limitu-60 tr.b.

-každá sek,naměřená na crosstestu –jeden trestný bod

-vynechání spec testu ,crosstestu –vyloučení ze soutěže

-vynechání PK/prujezdní kontroly/ 500 tb

-zpoždění o více jak 30 min .oproti stanovenému limitu vyloučení ze soutěže

-ztráta jízdního výkazu 200 tb

-prohlídka trati před  soutěží na motocyklu –vyloučení ze soutěže

-jízda mimo trať organizovaného přesunu-vyloučení ze soutěže

-hrubé porušení slušného chování k ostatním soutěžícím, divákům,pořadatelům-okamžité vyloučení ze soutěže/toto platí i pro chování doprovodů/

-hrubé porušení všeobecných sportovních řádů FIM enduro -vyloučení ze soutěže

Ředitel si vyhrazuje právo dle uvážení osobně trestat jezdce bodovou penalizací  nebo napomenutím za porušení  propozic..Jezdec odpovídá za chování i svého doprovodu po celou soutěž.

Startovní čísla:budou dodána pořadatelem při formální přejímce. Označeny budou tři číslové tabulky.

Systém značení:bude oznámen při rozpravě.

Přejímky jezdců a strojů:

Formální přejímka:na formální přejímce jezdec předloží  řidičské oprávnění přísl.kategorie,doklady od vozidla-motocyklu –osvědčení o tech.průkazu,potvrzení o zákonném pojištění /zelenou kartu/ odpovědnosti za škody ,způsobené provozem  motorového  vozidla,

Technická přejímka:na technickou přejímku se dostaví jezdec s přilbou schváleného typu,čistým!!!motocyklem –odpovídajícím provozu na poz.komunikacích,s platnou tech.kontrolou,vybaveném RZ-registrační značkou-bude tolerována pouze kopie s vyznačením platnosti technické kontroly-způsobilosti, stanoveným osvětlením a POZOR!!! s originální kovovou značkou/může být  mimo motocykl/!!!.Bude provedena zkouška funkčnosti  stanoveného osvětlení.

Výfukové potrubí pouze  s homologační koncovkou enduro !!!

!!!Bez těchto základních kriterií nebude motocykl převzat do závodu!!!

Startovné-příspěvek na pokrytí nákladů soutěže je pro všechny kategorie 1 200,- Kč ,bude placeno předem na určený účet.

Pořadí na startu:1. sport

                            2.hobby

                             3. veterán

Časový harmonogram:

7.30-10.00-formální  a tech.kontrola –centrum soutěže

10.30-rozprava s jezdci

11.00 start prvního jezdce/startuje se po 3 v min./
pořadí na startu se určuje po ukončení registrace

16.00-vyhlášení výsledků v areálu soutěže

Info k soutěži:uzavřené parkoviště /UP/se zřizuje.Jezdec  odevzdá motocykl do UP ihned po tech.přejímce a   dostaví se do uzavřeného parkoviště nejméně 5 min před startem dle svého startovního času.

Jiný vstup do UP je dovolen pouze s příslušným pořadatelem.

Protesty a odvolání:jezdec může podat protest před vyhlášením výsledků,písemnou formou a s vkladem   500 ,- KČ do rukou ředitele.

Ochrana živ.prostředí:Po celou dobu konání soutěže,před i po,je jezdec i jeho doprovod povinen/pod pokutou stanovenou ředitelem soutěže až do výš 5 000,- KČ a pod  hrozbou vyloučení/chovat se maximálně ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné normy o ochraně živ.prostředí.Jakékoliv opravy a servis na motocyklu je povinen vykonávat jen v prostorech ,k tomu určených a na povinné absorpční podložce.

Hodnocení soutěže:Vyhodnoceni budou první tři jezdci z každé kategorie,kteří obdrží věcné ceny.

Výklad propozic:Výklad těchto propozic je výhradně v pravomoci ředitele závodu a není proti němu odvolání!

Podpisem přihlášky do soutěže jezdec stvrzuje,že byl seznámen s propozicemi,vydanými pořadatelem soutěže a v plné míře je akceptuje.Dále se jezdec zavazuje,že nebude nárokovat na pořadateli škody na svém  zdraví,na  motocyklu a jeho  příslušenství,vzniklé při případné nehodě nebo jiných případech v průběhu  této soutěže.Pořadatel se tímto zříká všech škod na motocyklu a na jeho příslušenství.

Zároveň jezdec potvrzuje,že byl seznámen,že trasa organizovaného přesunu je vedena po veřejných komunikacích,za plného provozu  a bez jakýchkoliv výjimek a omezení a tudíž je povinen dodržovat příslušné  zákony o provozu na pozemních komunikacích.

 

V Pačejově  15.1.2022

 

                                                          …………………………………………………..

                                                                Jan Benda-ředitel soutěže

2023  Enduro JBR   všechna práva vyhrazena. Majitel flandermann | update for berny (netlife-ultimate.eu)